PROEFABONNEMENT

Kennismaken met BOEKBLAD? Neem een voordelig proefabonnement. Voor slechts 26,50 euro ontvangt u drie keer BOEKBLAD Magazine in de bus en heeft u drie maanden toegang tot alle onderdelen van de website. Klik hier om u aan te melden.

Na wetswijziging verkoop via buitenland onder de vaste prijs verboden

Afdrukken

17 september 2012 Robertine Romeny 0 reacties

Als de gewijzigde Wet op de vaste boekenprijs door de Eerste Kamer is aangenomen, zal het voor buitenlandse verkopers verboden zijn Nederlands- en Friestalige boeken onder de vastgestelde prijs te verkopen.

In het vak is ongerustheid ontstaan nadat duideliijk werd dat Amazon de Wet op de vaste boekenprijs kan ontduiken door de boeken te versturen vanuit haar magazijnen in Duitsland. Met de wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs wordt deze constructie afgesneden, maar het is nog niet duidelijk wanneer de Eerste Kamer verder gaat met de behandeling van het wetsvoorstel.

 

Het Commissariaat voor de Media heeft de afgelopen jaren een paar keer geoordeeld over het ontduiken van de Wet op de vaste boekenprijs door bedrijven via het buitenland. Zowel het Commissariaat als de rechter veroordeelde in 2009 de omweg over Curaçao waarvan BoekenConcurrent zich bediende, als strijdig met de wet. Wat BoekenConcurrent voor de rechter de das omdeed, was dat vrijwel alle activiteiten in Nederland plaatsvonden. De boeken verlieten zelfs nooit de vaderlandse bodem.

 

De rechter schreef toen in zijn vonnis: ‘Alleen in de situatie dat een Nederlandse consument een boek bij een niet in Nederland als verkoper optredend internetbedrijf bestelt en dit boek vanuit het desbetreffende land importeert naar Nederland, kan de Wet op de vaste boekenprijs buiten beschouwing blijven.'

 

Die situatie deed zich voor toen Shoppingplaza.be, een webwinkel die vanuit België (waar geen vaste boekenprijs geldt), Nederlandstalige boeken ging verkopen met een korting van 20 procent. Het Commissariaat oordeelde dat Shoppingplaza.be door mocht gaan met het verkopen van Nederlands- en Friestalige boeken onder de vaste boekenprijs. Motivatie: het bedrijf is een buitenlandse internetverkoper die niet onder de reikwijdte van de Wvbp valt.

 

Het Commissariaat baseerde zich op onder meer het feit dat eindafnemers de boeken opgestuurd krijgen uit België. Shoppingplaza.be kocht toen zelf titels in via Scholtens Groothandel die de boeken in expresdiensten als bulkzending liet afleveren op een adres in België. Shoppingplaza gaf zelf aan 90 procent van de bestelde items op voorraad te hebben.

 

Volgens het Commissariaat was er in het geval van Shoppingplaza.be geen sprake van een U-bochtconstructie die erop gericht is de Wvbp te omzeilen.  Zij motiveerde dat toen aldus: ‘De activiteiten van Shoppingplaza.be zijn niet alleen gericht op eindafnemers in Nederland en niet alleen op de verkoop van boeken in de Nederlandse en Friese taal, maar tevens op de verkoop van een breed scala aan andere producten aan eindafnemers in België en Nederland. Bovendien vinden zoals eerder aangegeven alle relevante ondernemingsactiviteiten van Shoppingplaza.be plaats in België en zijn de boeken die door Shoppingplaza.be met korting worden aangeboden en worden verkocht, buiten Nederland in het handelsverkeer geweest.’

 

Naar aanleiding van de activiteiten van de BoekenConcurrent werd na juridisch onderzoek in het voorstel voor de wetswijziging aan de Wvbp toegevoegd dat deze ook geldt voor in het buitenland gevestigde verkopers. Volgens de minister van OCW zou een toename van de buitenlandse internetverkoop - zoals de BoekenConcurrent op Curaçao deed - de handhaving van de vaste prijs in ernstige mate ondermijnen.

 

Als de nieuwe wet wordt aangenomen, dan zullen ook buitenlandse verkopers die boeken of muziekuitgaven uit Nederland verkopen zich aan de vaste prijs moeten houden. De voorgestelde wijziging is verenigbaar met het Europese recht. Het biedt een aangrijpingspunt om op te treden tegen buitenlandse overtreders. Maar het is nog afwachten hoe handig buitenlandse verkopers, zoals Amazon en Google, zullen zijn om nieuwe mazen in de Wvbp te vinden.

 

Maar eerst moet de wetswijziging nog worden aangenomen door de Eerste Kamer. Tot die tijd kunnen buitenlandse verkopers de vaste prijs ontduiken als zij op een vergelijkbare manier opereren als Shoppingplaza.be.

Uit hett vonnis van de kort geding rechter in de zaak BoekenConcurrent blijkt dat ook zonder wetswijziging het Commissariaat kan optreden tegen buitenlandse verkopers indien de relevante ondernemersactiviteiten van deze verkopers in Nederland plaatsvinden.

 

Zie ook:

- Vervolg wijziging Wet vaste boekenprijs na zomerreces (juli 2012)

- Wetsvoorstel collegiale korting mogelijk voor zomer door Tweede Kamer (maart 2011)

- CvdM: ‘Shoppingplaza.be valt niet onder reikwijdte Wvbp’ (juli 2010)

- Opnieuw buitenlandse webwinkel met goedkope Nederlandse boeken (februari 2010)

- Brief evaluatie Wvbp vandaag naar Tweede Kamer (januari 2010)

Reageren

Uw reactie op dit bericht is welkom.
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 
 

PERSONALIA

Hannah van Soelen is op 18 januari begonnen bij Xander Uitgevers PERSONALIA

NIEUWSBRIEF

Meld u aan voor onze gratis nieuwsbrief en ontvang drie keer per week de laatste ontwikkelingen en actualiteiten uit het boekenvak in uw mailbox.

Nieuws?

Geef het door aan via de mail: redactie@boekblad.nl of bel: (030) 763 1264.

Pubmedia

Boekblad is een uitgave van PubMedia.
© 2016 www.boekblad.nl - alle rechten voorbehouden.